บิ๊กโอ๋ !!! สั่งเด้ง ด่วน 5 เสือ สภ.บ้านคาเซ่นบ่อนการพนัน(กำถั่ว)

 

วันนี้ 16 มีนาคม 2565 ที่ตำรวจภูธรภาค 7 จว.นครปฐม พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากเมื่อช่วงหัวค่ำของวานนี้ที่ 15 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 17.30 น.ชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอบายมุขตำรวจภูธรภาค 7 ได้เปิดปฏิบัติการปราบผีพนันลุยทลายบ่อนการพนัน(กำถั่ว) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณบริเวณเพิงพักท้ายไร่หลังบ้านเลขที่ 7/1 ม.2 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จว.ราชบุรีภายหลังสืบทราบว่า สถานที่ดังกล่าว แอบลักลอบเปิดเป็นบ่อนพนันโดยผิดกฎหมายสามารถจับกุมตัวนายประสาน บู่สามสาย อายุ 59 ปีพร้อมพวกรวม 11 ราย พร้อมตรวจยึดของกลาง ลูกเต๋าจำนวน 3 ลูก โต๊ะไม้ จำนวน 1 ตัว เก้าอี้พลาสติก จำนวน 5 ตัว ผ้ายางบอกแต้ม จำนวน 1 ผืน จานพร้อมฝาครอบ จำนวน 1 ชุด (สำหรับเล่นการพนันถั่วหยิบ)โคมไฟพร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด เงินสด จำนวน 150 บาท.

โดยแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาที่ 1-11ว่า”ร่วมกับพวกที่หลบหนีลักลอบเล่นการพนัน(กำถั่ว)พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต,ร่วมกันชุมนุมทำกิจกรรมหรือการมั่วสุมกัน ณ.ที่ใดๆ ในสถานที่แออัดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 65/2565 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) ฉบับที่ 48 “
ทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่ง พนักงานสอบสวน สภ.บ้านคา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เปิดเผยอีกว่า ได้สั่งการพล.ต.ต.ปิติ ปฤขัตรพิชัย ผบก.ภ.จว.ราชบุรี ลงนามในคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ที่ 179/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 0007.22/3916 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เรื่อง การดำเนินการในการป้องกันปราบปรามและแไขปัญหาการพนันอย่างเคร่งครัด และวิทยุสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ 0007.22/2 ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 ข้อ 3 กำชับเรื่องการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม แหล่งอบายมุขบ่อนการพนัน สถานบริการ อย่างเข้มงวดและจริงจังโดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 17.30 น.ชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอบายมุข ตำรวจภูธรภาค 7 ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายประสาน บู่สามสาย กับพวกรวม 11 ราย ในความผิดฐาน ร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน (กำถั่ว) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันชุมนุมทำกิจกรรมหรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใด 1 ในสถานที่แออัดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 และตามคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 65/2565 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี พร้อมของกลาง 7 รายการ ที่เพิงพักท้ายไร่หลังบ้านเลขที่ 7/1หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านคา ดำเนินคดีตามกฎหมาย.

เพื่อให้การบริหารราชการของตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี และการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และมีให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจ แห่งชาติ พ.ศ.2547 และข้อ 8 (3) แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 จึงให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี โดยขาดจากการบังคับบัญชาทางตำแหน่งเดิม
1.พันตำรวจเอก ทัสสุมิติ์ ยอดปทุมวันส์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านคา จังหวัดราชบุรี
2.พันตำรวจโท ณรงค์ ข้อร่วมคิดรองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบ้านคา จังหวัดราชบุรี
3.พันตำรวจโท บุญมา น้อยบาท รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรบ้านคา จังหวัดราชบุรี 4.พันตำรวจโท ศุภัทรวุฒิ ยิ้มแสง สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบ้านคา จังหวัดราชบุรี
5.พันตำรวจโท กานต์ ชุนหหิรัญ สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยได้มอบหมายให้ พันตำรวจเอก วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี เป็นผู้มอบหมายหน้าที่ ควบคุม กำกับดูแล ความประพฤติ และระเบียบวินัยตามความเหมาะสมตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง.

คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีที่180 /2565 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนเพื่อให้การปฏิบัติราชการของตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗'(๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จึงให้ข้าราชการตำรวจที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.พันตำรวจเอก สุหมาส บัวลาด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านคา จังหวัดราชบุรี
2.พันตำรวจโท ธงชัย นิลศรี รองผู้กำกับการสืบสวน กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีรักษาราชการแทนในตำแหน่ง รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรบ้านคา
3.พันตำรวจโท วัชระ ทับแก้ว สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทนในตำแหน่งสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบ้านคา
4.พันตำรวจโท ชัยวัฒน์ วัฒนไพโรจน์ สารวัตร กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี
รักษาราชการแทนในตำแหน่งสารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรบ้านคา
อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง.