ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน สั่งการ ตั้งชุดเฉพาะกิจ ติดตามสถานการณ์พายุโนรู ทุกอำเภอ พร้อมแจ้งเตือนเฝ้าระวังรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักทุกพื้นที่ ระหว่าง 27 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565

วันนี้ (27 กันยายน 2565) เวลา 13.00 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา วาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์จากพายุโนรู ที่จะส่งผลกระทบต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ สาธารณภัย จากพายุโนรู อาจส่งผลกระทบในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย อีกทั้งเป็นการติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ ทั้งการจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ มูลนิธิ อาสาสมัคร และประชาชนจิตอาสา รวมทั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัย เช่น เครื่องสูบน้ำ รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันสถานการณ์ และหากมีแนวโน้มเหตุการณ์รุนแรงขึ้น ให้มีมาตรการอพยพประชาชนเข้าพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น น้ำตก และถ้ำ ต้องกำหนดมาตรการแจ้งเตือน ปิดกั้น และห้ามบุคคลใดเข้า หากเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ดังกล่าว อีกทั้งเตรียมช่องทางติดต่อและแจ้งเหตุ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 614 313 และสายด่วน 1784 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ ทุกอำเภอ จัด “ชุดเฉพาะกิจติดตามสถานการณ์พายุโนรู” ให้พร้อมสนับสนุนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เน้นย้ำส่วนราชการทุกภาคส่วน ต้องสื่อสาร สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หากเกิดเหตุในพื้นที่ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนให้พร้อม เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันที

ทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์พายุไต้ฝุ่น “โนรู (NORU)”ที่จะขึ้นฝั่งในประเทศเวียดนามในวันที่ 28 กันยายน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่า พายุดังกล่าวจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน ก่อนเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงเช้าของวันที่ 29 กันยายน นี้ โดยจะเข้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้น จะมีร่องมรสุมพาดผ่านไปยังจังหวัดต่างๆของประเทศไทย

650927 วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน