ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ บ้านม้ากลาง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา

 

บ่ายวันนี้ (1 ต.ค.65) นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดลำปาง นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง นายจรัสพันธ์ อรุณคง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต10 ลำปาง นายอำเภอเกาะคา ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ติดตามรับทราบสถานการณ์น้ำ พร้อมเยี่ยมราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ บ้านม้ากลาง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา

สืบเนื่องจากบ้านม้าหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 13 ประสบปัญหาน้ำท่วมจากกรณีลำน้ำแม่ตาลพัดผ่านกลางหมู่บ้าน น้ำไหลหลากนำพาเศษขอนไม้ ผักตบชวา และวัชพืช มาทับทมร่องน้ำ และท่อระบายน้ำ นับตั้งแต่ย่างเข้าสู่ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมมาแล้วจำนวน 7 ครั้ง ทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน และพื้นที่ทางการเกษตร ไร่นาหลายไร่
รวมทั้งบ่อปลาของชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน และได้รับความเสียหายจำนวนหลายหลังคาเรือน

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันนำถุงยังชีพสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค มอบช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในเขตท้องที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

สำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้มีการติดตามพร้อมทั้งวางแผนเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป.