รักษาการผู้ว่าแพร่ลงพื้นที่ติดตามอ่างเก็บน้ำแม่มานและอ่างเก็บน้ำแม่สายของจังหวัดแพร่ซึ่งพบว่ามีน้ำล้นทางระบายน้ำ

 

วันที่ 2 ตุลาคม 2565 นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายวาทิตอปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ , โครงการชลประทานแพร่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำแม่มาน ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ซึ่งมีความจุสามารถเก็บกักน้ำได้ 18.75 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีน้ำล้นทางระบายน้ำหรือสปิลเวย์ ประมาณ 42 เซนติเมตร

รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่าปริมาณน้ำที่ล้นจากอ่างเก็บน้ำแม่มานนั้นสามารถบริหารจัดการได้ โดยน้ำดังกล่าวก็จะผ่านเข้าไปยังชุมชนตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น

นอกจากนี้รองผู้เลขการจังหวัดแพร่และคณะยังเดินทางไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำแม่สายที่ตำบลช่อแฮอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โดยอ่างเก็บน้ำแม่สายมีความจุกักเก็บได้ 10.50 ร้านลูกบาศก์เมตรและมีน้ำล้นทางระบายน้ำประมาณ 5 เซนติเมตร ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวจะไปผนวกกับน้ำแม่ก๋อนบริเวณสบก่อน ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ และไหลไปตามลำน้ำแม่สาย แม่ก๋อน เข้าสู่บ้านกวางบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่นต่อไป

โดย กัญญสร ถิ่นทิพย์ แพร่/ภาพ/วีดีโอ