กองพลทหารราบที่ 7 ส่งเสริมความรู้ให้ทหารประจำการก่อนปลด หวังใช้ประกอบอาชีพในอนาคต

 

วันที่ 29 พ.ย.65 เวลา 10.00 น. พลตรี ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เปิดเผยว่า กองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่และ วิทยาลัยการอาชีพป่าซางจังหวัดลำพูน นำวิทยากรให้ความรู้แก่กำลังพลทหารกองประจำการผลัดที่ 1/63 ที่จะปลดประจำการในวันที่ 1 พ.ย.65 จำนวน 29 คน ที่อาคารยอดทัพ กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังการปลดประจำการ

 

นอกจากนี้ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ได้ให้ทหารกองประจำการเยี่ยมชมโครงการตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ โครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล ศูนย์การเรียนรู้ และโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 7 เพื่อเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ สำหรับใช้ประกอบอาชีพในพื้นที่ชุมชนของตนเอง ต่อยอดการเป็นเกษตรกรแบบครบวงจร ทั้งการผลิต การเก็บเกี่ยวและการจำหน่วย เพื่อเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9