จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงาน “สายสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย – ญี่ปุ่น” อำเภอขุนยวม รำลึกความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

 

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น.นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายโฮโคชิ ฮิซาโอะ กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสายสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย – ญี่ปุ่น อำเภอขุนยวม ที่อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย – ญี่ปุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมีนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ระหว่างกัน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์อนุสรณ์สถานมิตรภาพ ไทย – ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจรายได้ของชุมชนและครัวเรือน

โดยในพิธีเปิดงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมวางพวงมาลารำลึกถึงทหารญี่ปุ่นที่เสียชีวิต ที่อำเภอขุนยวม ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2

ภายในงานยังมีการประกวดนางงามมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น การสาธิตหัตถกกรมไทย-ญี่ปุ่น การสาธิตการพับกระดาษโอริงามิ การฝึกสอนการแต่งกายสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม หรือชุดกิมโมโน การชิมชาญี่ปุ่น การจำหน่ายสินค้าที่ระลึกและอาหารไทย-ญี่ปุ่น รวมทั้งการแสดงประกอบแสง สี เสียง

ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุ่นใช้พื้นที่ อ.ขุนยวมเป็นที่ตั้งค่ายพักแรม โดยไม่มีภาพความรุนแรงของสงคราม หรือการสู้รบแต่อย่างใด มีเพียงความผูกพันและมิตรภาพระหว่างกัน ขณะที่ทหารญี่ปุ่นบางนาย แต่งงานกับหญิงสาวชาวไทใหญ่ใน อ.ขุนยวม สร้างตำนานรัก คล้ายวรรณกรรมเรื่องคู่กรรม โกโบริ อังสุมาลิน ซึ่งมีทายาทสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน – รายงาน