เชียงราย ตรุษจีน ฝั่งคิงส์โรมัน จับจ่ายซื้อของ จุดพลุเฉลิมฉลอง

 

วันที่ 21 ม.ค.66 ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน พบว่าย่านการเศรษฐกิจ โดยเฉพาะถนนตลอด 2 ข้างทาง ถูกประดับประดา ด้วยโคม และป้าย ในเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นสีแดงและสีทอง โดยในช่วงเช้าที่บริเวณตลาดสด ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ พบว่ามีผู้มาเลื้อกซื้อผลไม้ ผักสด เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ ปลา และอาหารทะเลเป็นจำนวนมาก โดยบรรยากาศภายในตลาดสดเป็นไปอย่างคึกคัก

โดยในช่วงค่ำคืน ต่างก็มีการนำแสงไฟมาประดับตกแต่ง ร้านอาหาร และตามถนนมีโคมไฟประดับประดา โดยในพื้นที่ถนนคนเดิน มีเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเดินซื้อของมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่ามีการจุดพลุเฉลิมฉลองอย่างต่อเนื่อง ทั่วทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ

ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย – รายงาน