ฉก.ม.4 กองกำลังผาเมืองสกัดแรงงานฯชายแดน อ.ฝาง จังหวัดเขียงใหม่ 18 คน ก่อนเข้ามาทำงานในพื้นที่

เมื่อ 26 ธ.ค. 64 เวลา 0500 กองกำลังผาเมือง โดย กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 จัดกำลัง 1 ชุดปฏิบัติการร่วมกับ หมวดทหารม้าสกัดกั้นที่ 1 กองกำลังผาเมือง ลาดตระเวนเฝ้าตรวจ บริเวณช่องทางกังตี๋ ต.แม่งอน อ.ฝาง จังหวัดเขียงใหม่ ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย

จึงได้แสดงตัว เพื่อขอทำการตรวจค้น ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สัญชาติเมียนมา จำนวน 18 คน เป็นชาย 8 คน, หญิง 7 คน พร้อม เด็ก 3 คน หน่วยจึงได้นำผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายทั้งหมดตรวจคัดกรอง ตามมาตรการสาธารณสุขพร้อมซักถามข้อมูลเบื้องต้น ที่ ฐานปฏิบัติการ บ.หลวง ต.แม่งอน อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่