ลำปาง-อ.แจ้ห่มยอดผู้ป่วยโควิด-19 กระจายเพิ่มอีกหลายตำบล วันนี้เพิ่มอีก 5 ราย

 

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.2565 ที่ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565 วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 5 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 22 ราย เป็นการติดเชื้อภายในจังหวัดทั้งหมด กำลังรักษาอยู่ 22 ราย
ป่วยมีอาการ (สีเหลือง) 8 ราย ไม่มีอาการ (สีเขียว) 14 ราย รักษาที่ห้องแยกโรงพยาบาล 3 ราย แยกกักที่บ้าน (Home isolation) 19 ราย ล่าสุดกระจายไปในพื้นที่ 4 ตำบล ต.แม่สุก 8 ราย ต.วิเชตนคร 6 ราย ต.ปงดอน 4 ราย และ ต.ทุ่งผึ้ง 4 ราย

Cluster ม.9 ต. แม่สุก วันนี้มีผู้ป่วยเพิ่ม 4 ราย (ต.วิเชตนคร 3 ราย, ต.ปงดอน1ราย) รวมผู้ป่วยยืนยัน 18 ราย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก จากการสัมผัสในครอบครัวและชุมชน

Cluster ม.6 ต. ทุ่งผึ้ง (กลุ่มที่1) วันนี้ไม่มีผู้ป่วยเพิ่ม รวมผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย

 

Cluster ม.6 ต. ทุ่งผึ้ง (กลุ่มที่2) วันนี้มีผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย (ต.ทุ่งผึ้ง) รวมผู้ป่วยยืนยัน 2ราย ผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการสังสรรค์ และการสัมผัสในครอบครัว มีเข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ 4 ราย (ATK+) รอผลยืนยัน ประวัติจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันนอกพื้นที่ อ.แจ้ห่ม 3 ราย และ สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันใน Cluster ม.6 ต.ทุ่งผึ้ง(กลุ่ม2) 1ราย

เนื่องจากขณะนี้มีการแพร่การจายของเชื้อโควิด-19 ไปในหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด จากการสอบสวนลักษณะการติดเชื้อของทั้ง 3 กลุ่ม เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดในครอบครัว การเลี้ยงสังสรรค์ การพูดคุย การทำกิจกรรมด้วยกันโดยไม่ได้ป้องกัน.