อบจ.ลำปางห่วงใยประชาชน​ นายกตวงรัตน์ส่งทีมงานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่สตรี​ คนชราผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเขตอำเภอแม่พริกให้ได้รับการบริการสาธารณะที่เหมาะสม​ เพื่อส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี​

วันที่ 13 ธันวาคม 2565​ เวลา​ 10.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และนางสุพรรณี​ สุขสันต์​รุ่งเรือง​ รองปลัด​อบจ.​รักษา​ราชการ​แทน​ปลัด​ อบจ​ลำปาง​ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคประชาชนตามโครงการสังคมสงเคราะห์และเยี่ยมเยือนราษฎรจังหวัดลำปาง​ พื้นที่​อำเภอ​แม่พริก​ ประกอบ​ด้วย​
1.ราษฎร​ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง​ 4​ ราย
2.​ราษฎร​ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ปุ​ 6​ ราย
3.ราษฎร​ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก​ 6​ ราย
4.ราษฎร​ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่พริก​ 6​ ราย
โดยนายสมชัย สายด้วง​ นายกเทศมนตรีตำบลพระบาท​วัง​ตวง​ และ​ พ.ต.ท.พิมล​ คงทอง​ สมาชิกสภา​องค์​การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​ล​ำ​ปาง​ อำเภอ​แม่พริก​ ร่วมต้อนรับและร่วมมอบเครื่อง​อุปโภค​บริโภค​ดังกล่าว​ ณ​ เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง​

จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมราษฎร ซึ่งประสบภาวะความยากลำบากในการดำรงชีวิตเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง​จำนวน​ 2​ ราย โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่ รวมทั้งได้หารือกับเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เพื่อพิจารณาหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม
โครงการสังคมสงเคราะห์และเยี่ยมเยือนราษฎรจังหวัดลำปางมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือให้การสงเคราะห์แก่ผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนหรือผู้ไร้ที่พึ่ง #โดยบูรณาการสานพลังการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #ส่วนราชการ #และภาคประชาสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางของจังหวัดลำปาง
อบจ.#ลำปาง #ส่งเสริมสนับสนุนและให้การสังคมสงเคราะห์เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ #เด็ก #สตรี #คนชรา ผู้พิการ #และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการบริการสาธารณะที่เหมาะสม
อบจ.#ลำปางห่วงใยประชาชน