ลำปางโพสต์ สมาคมกู้ภัยเสริมงาม ได้จัดงานเปิดป้ายและวันสถาปนาสมาคมกู้ภัยเสริมงาม…

23/01/65 เวลา 09:09 น. สมาคมกู้ภัย เสริมงาม ได้จัดพิธีเนื่องในวันเปิดป้ายและวันสถาปนาสมาคมกู้ภัย เสริมงาม ประจำปี 2565 ณ สำนักงานใหญ่ สมาคมกู้ภัยเสริมงาม บ้านดอนแก้ว ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง.

โดยสมาคมกู้ภัย เสริมงาม ได้รับเกียรติเมตตาจากพระครูบาเกียรติยศ พรมปัญโญ (ครูบาเกมวัดบ้านแก่น) ให้เกียรติมาเป็นพระอุปถัมภ์ในการเจิมรถพยาบาลคันใหม่และป้ายสมาคกู้ภัย เสริมงาม และได้รับเกียรติจากท่านนฤเบศร์ แก้วดวงตา (ปลัดอำเภอเสริมงาม),ท่านสจ.เชน ปานสังข์ (สมาชิกสภาจังหวัดลำปาง),ท่านนายกสมอาจ สว่างปัญญา (นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม),ท่านกำนันอุดมพงษ์ ตันทา (กำนันตำบลทุ่งงาม),ท่านอำนวย ใจลังกา (กำนันตำบลเสริมขวา),คุณแม่วันทนีย์ ปิงแก้ว (ผู้ใหญ่บ้านทุ่งงามพัฒนา),คุณพ่อพีระวัช ใหม่ธรรม (ผู้ใหญ่บ้านดอนแก้ว),คุณขจรศักดิ์ ปวงคำ (อดีตนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม),คุณพ่อเทียม อภินันท์ บุญยืนผู้สนับสนุนหลักและผู้จัดการร้านธีร์ธวัช ร่วมเป็นประธานในพิธี ดังกล่าว.

ทั้งนี้ทางสมาคมกู้ภัย เสริมงาม ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่าน ที่เข้าร่วมในพิธีเปิดป้ายและวันสถาปนาสมาคมกู้ภัย เสริมงาม ประจำปี 2565……