ชมรมกู้ภัยร่วมใจลำพูน ทำบุญบริจาคโลงศพให้ผู้ยากไร้ จำนวน 44 โลงฟรี.

วันที่ 23 มกราคม 2565 ที่วัดมหาวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ชมรมกู้ภัยร่วมใจลำพูน นำโดยนายชัชวาลย์ คำไท้ ประธานชมรมกู้ภัยร่วมใจลำพูน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของชมรมฯพร้อมด้วยสมาชิกของชมรมฯได้รับความเมตตาจากพระประกอบบุญ สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดมหาวัน คณะกรรมการวัด ให้ชมรมกู้ภัยร่วมใจลำพูน จัดกิจกรรมทำบุญบริจาคโลงศพให้ผู้ยากไร้ และมีฐานะยากจน จำนวน 44 โลง.

โดยมีตัวแทนวัดต่างๆในพื้นที่แต่ละอำเภอของจังหวัดลำพูน มารับไปวัดละ 5 โลง ซึ่งโลงศพต่างๆได้รับจากทำบุญร่วมบริจาค จากผู้ใจบุญจากหลากหลายสถานที่รวมถึงผู้ที่มาทำบุญที่วัดมหาวันด้วย โดยรวมยอดได้ทั้งหมด 44 โลง และได้ดำเนินการมอบให้ตัวแทนของวัดต่างๆมารับ เพื่อนำไปให้ชาวบ้านที่ยากไร้และชาวบ้านที่มีฐานะยากจนในกรณีที่เสียชีวิตและได้ร้องขอมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นอานิสงค์อย่างยิ่งใหญ่อีกแบบหนึ่งของการทำบุญ ซึ่งถือว่าเป็นอานิสงค์อย่างยิ่งใหญ่อีกแบบหนึ่งของการทำบุญ ซึ่งเป็นการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด.