นครนายก – พิธีบวงสรวงเททองสร้างพญานาคองค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช

ที่บริเวณลานบุญวัดมณีวงศ์ ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร พร้อมดร.เกยูร โชคล้ำเลิศ บริษัท ยู้ฟิชบอล จำกัด ผลิตภัณท์อาหารเสริม UNC พร้อมคณะ คุณธัญญาชารีย์ จายุจิตติวัฒน์ คุณเอ พศิน เรืองวุฒิ อาจารย์วิสาระ ประนมกร คุณพันชิตา รังษีมณีพงษ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูปิยรัตนานุกูล(หลวงพี่ต่อ) ประธานมูลนิวังรัตนมณีมหานครบาดาลนาคราชราชา เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีบวงสรวงเททองสร้างพญานาคองค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช (กษัตริย์พญานาคราชตระกูลสีดำ) เพื่อเป็นบุญใหญ่ต้อนรับปีใหม่ โดยมีเหล่าศิลปินดาราผู้มีชื่อเสียง เช่นคุณเอ พสิน เรืองวุฒิ นักธุรกิจ ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีสร้างกษัตริย์พญานาคองค์ดำแสนศิริจันทรานาคราชผู้ยิ่งใหญ่(พญานาคนักรบสีดำ)ตระกูลกัณหาโคตมะเป็นผู้ปกปักรักษาทรัพย์สมบัติ เมื่อสร้างองค์พญานาคองค์ดำแสนศิริจันทรานาคราชแล้วก็จะนำไปประดิษฐานในถ้ำวังรัตนมณีมหานครบาดาลนาคราชราชา เพื่อให้ประชาชนได้กราบ ไหว้บูชา.

จากการให้สัมภาษณ์ของนายเกรียงไกร กิตติธเนศวร ประธานในการจัดสร้างพ่อปู่พญานาคองค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช ได้เล่าว่า ในปี พ.ศ. 2565 นี้ถือได้ว่าเป็นปีมงคล เป็นปีของความรุ่งเรือง ของผุ้ที่บูชานับถือ และศรัทธาต่อองค์พญานาคราช และท้าวเวชสุวรรณ ตามคำบอกกล่าวของโหราจารย์หลายๆสำนัก โดยองค์พญานาคราช แบ่งออกเป็น 4 ตระกูล
1/ตระกูลวิรุปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง เป็นพญานาคสายปกครองเช่นพญาอนันตนาคราช
2/ตระกูลเอราปถ พญานาคตรพกุลสีเขียว เป็นพญานาคที่มีความใกล้ชิดมนุษย์มากที่สุด เช่นพ่อปู่ศรีสุทโธ
3/ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง เป็นพญานาคที่พบเจอได้ยาก
4/ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ เป็นพญานาคนักรบ ที่มีฤทธิ์มีพลังมีอำนาจ และเป็นผู้ปกปักรักษาทรัพย์สมบัติ
ที่มาของการจักสร้างพ่อปู่องค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช โดยพระครูปิยรัตนานุกูล(หลวงพี่ต่อ) ได้บอกบุญใหญ่แก่คุณเกรียงไกร กิตติธเนศวร (หนุ่ม)พร้อมคณะ ให้มาเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างกษัตริย์พยานาคสีดำองค์นี้ ซึ่งชื่อของพยานาคราชองค์นี้สอดคล้องสัมพันธ์กับโยมเกรียงไกร กิตติธเนศวร โดยชื่อต้น องค์ดำ คล้ายกับชื่อของสมเด็จพระนเรศวร ที่คุณเกรียงไกร นับถือและคำลงท้าย จันทรา คล้ายกับโรงแรมที่ครอบครัวได้ทำธุรกิจอยู่ จึงเป็นที่มาของการจัดสร้างกษัตริย์พญานาค องค์นี้ เพื่อความเป็นศิริมงคลเสริมบารมี และส่งเสริมธุรกิจการค้า การงานให้มีความเจริญรุ่งเรืองกับทุกๆท่านที่ได้เข้ามาร่วมบุญในครั้งนี้.

cr.อำพล เทียนงาม นครนายก