พะเยา แปลก!ต้นไม้คู่รัก ต้นโพธิ์กอดต้นตาล กลางทุ่งนา 1เดียว ของจังหวัด

 

วันที่ 11 ก.พ.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณกลางทุ่งนาบ้านไร่อ้อย ม.5 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา ได้มีต้นตาลและต้นโพธิ์ยืนต้นโค้งกอดรัดกันตั้งเด่นสง่ายืนต้นอยู่กลางทุ่งนา ลำต้นทั้งคู่สูง กว่า 20 เมตร มีขนาดลำต้น 2คนโอบกอดรัดเคียงคู่อยู่ด้วยกัน 2 ต้น อายุกว่า40 ปีโดยต้นตาลจะถูกต้นโพธิ์โอบกอดพันรัดรอบต้น ตั้งแต่โคนต้นขึ้นไปจนถึงปลายลำต้นต้นไม้ 2 ชนิดนี้ ชาวบ้านบอกว่าอยู่ด้วยกันมาหลายสิบปี ชาวบ้านเรียกว่าเป็นต้นไม้เจ้าที่ ยังให้โชคลาภกับเจ้าของที่ ด้วยและเป็นต้นไม้ยืนต้นคู่ถือว่าเป็นต้นไม้ที่แปลกและหาดูได้ยาก ไม่พบเห็นที่ไหน และเชื่อว่ามีรุกขเทวดานางไม้ปกปักรักษา สิงสถิตอยู่ ถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีเพียงต้นเดียวของจังหวัดด้วย.

นายบุญทา อุทาหรณ์ อายุ 66 ปี เล่าว่าสมัยก่อนมีแต่ต้นตาลที่ชาวบ้านปลูกไว้ในที่นาของตนเองหลังจากนั้นไม่นานได้มีต้นโพธิ์คาดว่านกน่าจะคาบมากินบนต้นตาลและทำให้เมล็ดต้นโพธิ์งอกออกมาตรงกลางลำต้นและรากต้นโพธิ์ก็ได้ซอนรากกอดรัดต้นตาลจนถึงโคนต้นโดยแผ่กิ้งก้านรอบต้นตาลเปรียบเหมือนต้นไม้เจ้าที่ แปลกและหาดูได้ยาก และเชื่อว่ามีรุกขเทวดานางไม้ปกปักรักษา สิงสถิตอยู่ มักจะโดนบันดาลให้โชคลาภกับเจ้าของผืนนาแห่งนี้ด้วย.