พะเยา อาหารโอชะ!ตัวอ่อนจักจั่น1ปีมี1ครั้ง

วันที่ 11 ก.พ.65 ผู้สื่อข่าวได้ติดตาม ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ต่างนำจอบเสียมออกหาขุดตัวอ่อนจักจั่น หรือทางเหนือเรียกว่า เงาะจักจั่นชึ่งเป็นอาหารป่าตามฤดูกาลนำมาขายและประกอบอาหาร ซึ่งมีราคาสูงตัวละ 1-2 บาทซึ่ง 1 ปีจะมีเพียงหนึ่งครั้งที่จะได้ลิ้มรสอาหารอันโอชะนี้.

นายชำนาญ อุตมาเครื่อง อายุ 46 ปี ชาวตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา กำลังนำอุปกรณ์จอบเสียม ขุดหา เงาะจักจั่น หรือ ตัวอ่อนจักจั่น ตามบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่กลางทุ่งนาชึ่งตนและเพื่อนๆ จะออกหาขุดหา ตัวอ่อนจักจั่น หรือเงาะจักจั่น ที่อยู่ภายในดินตามใต้ต้นไม้บริเวณกลางทุ่งนา โดยวิธีการขุด จะขุดเพื่อเปิดหน้าดินและหารูของตัวอ่อนจักจั่นจะฝังตัวลึกประมาณ10-15 ซม.และจะทำการขุดด้วยจอบหรือเสียมค่อยๆ ขุดเพื่อนำตัวจักจั่นออกมา โดยจักจั่นที่ได้แต่ละวันสามารถขุดได้กว่า 300 ถึง 500 ตัวขายตัวละ 1-2 บาทสำหรับตัวอ่อนจักจั่น หรือ เงาะจักจั่น ชาวบ้านจะขุดมาแล้วนำมาล้างให้สะอาด สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนู เช่นทำน้ำพริก ทอดสมุนไพร แกงใส่ผักต่างๆ ซึ่งถือว่า เป็นอาหารที่หาทานยาก 1 ปีมีเพียงหนึ่งครั้งและหายากเนื่องจากจักจั่นจะออกไข่เพียงปีละครั้งเท่านั้น จึงทำให้ราคาสูง.