จ.ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันชกมวยไทย “THAI FIGHT”ลำปาง ยกระดับมวยงานวัดไทย สู่มวยโลก

วันที่ 15 ก.พ.65 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานแรงงานจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานฯ ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันชกมวยไทย “THAI FIGHT ลำปาง” ยกระดับมวยงานวัดไทย สู่มวยโลก กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งงท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด

โดยจังหวัดลำปาง ได้ร่วมมือกับ บริษัทไทยไฟท์ จำกัด ดำเนินการจัดการแข่งขันชกมวยไทย “THAI FGHT ลำปาง” โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2565 ณ ลานศาลาน้ำแต้มวัดพระธาตุลำปางหลวง ซึ่งการจัดงานได้กำหนดรูปแบบมวยวัด งานวัด เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง โดยมีการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดสด “THAI FIGHT ลำปาง” ไปทั่วโลก กิจกรรมภายในงานพบกับ
1. “มวยวัดงานวัดสู่มวยโลก” ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2565
2. ชกมวยไทย”THAI FIGHT” ลำปาง ในวันอาทิตย์ ที่ 20 มีนาคม 2565