สรรพสามิตแพร่ “ดักตะครุบ” ขบวนการเหล้าเถื่อนบ้านวังลึก ต.นาพูน อ.วังชิ้นขนไปปลายทางบ้านคลองกระจง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ถูกปรับไป 2 แสนกว่าบาท

 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน สรรพสามิตพื้นที่แพร่ ได้รับแจ้งจากสายลับว่า จะมีการลักลอบขนสุราออกจากโรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชนในเขต ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ. แพร่ จึงได้สั่งการณ์ให้ นายณัฐพงษ์ สุนตาอินทร์ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ พร้อมสายตรวจสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ และนายเชาวลิต จิตต์จรูญพันธุ์ สรรพสามิตพื้นที่สาขาเด่นชัย ดำเนินการสืบสวนและดำเนินการในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 จนกระทั่งถึง เวลา 02.40 น. ได้ทำการจับกุมนางสาวจันทร์เพ็ญ ตุ้ยเรือน พร้อมของกลางสุรากลั่นบรรจุถุงพลาสติก ขนาด 21 ลิตร จำนวน 18 ถุง รวมน้ำสุรา 378.00 ลิตร เปรียบเทียบปรับ 259,836.80 บาท เหตุเกิดที่บนถนนสาธารณะ บ้านวังลึกพัฒนา หมู่ 11 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่.

จากพฤติกรรมดังกล่าว ผู้ต้องหาได้กระทำผิดแบบนี้ซ้ำซาก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่แพร่ ได้มีการหาข้อมูลเชิงลึกในการนำวัตถุดิบมาผลิตเป็นเหล้าซึ่งมีการทำสถิติไว้ว่า จากการทำเหล้า จะต้องจ่ายภาษีให้กับสรรพสามิตเดือนละประมาณ 3 แสนกว่าบาท แต่ทางผู้ต้องหาได้ชำระภาษีเพียงเดือนละ 2 หมื่นกว่าบาทเท่านั้น ซึ่งจากการกระทำดังกล่าวเป็นการเอาเปรียบสังคมเอาเปรียบเพื่อนบ้านที่ประกอบอาชีพเดียวกัน แบบอย่างที่ดีที่ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สรรพสามิตแพร่ได้มีการทำสถิติไว้ ในการชำระภาษี 100% ซึ่งในเรื่องนี้เป็นที่น่ายกย่อง เป็นการทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดีของบ้านของเมืองจะช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าและประกอบอาชีพด้วยความสุจริตด้วย และจะได้เป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป.

cr.ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่.