สุโขทัย รพ.สุโขทัย พร้อมใช้มาตรการ เจอแจกจบ ผู้ป่วยโควิด19

 

นายแพทย์มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย กล่าวถึงความพร้อมในการใช้ มาตรการ เจอ แจก จบ ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ใช้กับผู้ป่วยโควิด19 โดยเริ่มในวันที่ 1 มี.ค. นั้น ซึ่งทางโรงพยาบาลสุโขทัยซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด ซึ่งสาถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดสุโขทัยในขณะนี้ โดยรวม ในช่วงนี้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่จังหวัดสุโขทัย เป็นช่วงขาขึ้น โดยเฉพาะ อำเภอเมือง อำเภอสวรรคโลก และอำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งในช่วงนี้จะพบผู้ป่วยโควิด-19 เป็นจำนวนมาก ซึ่งในตอนนี้หากผู้ป่วยมีผล ATK เป็นบวก และไม่แสดงอาการหรือที่จัดว่าอยู่ในกลุ่มสีเขียวซึ่ง 90 % จะอยู่ในกลุ่มนี้ ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลใช้เป็น HI หรือโฮมไอโซเลชั่น คือแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน.

โดยจะมีการมอบอุปกรณ์ วัดไข้ อุปกรณ์ตรวจค่าออกซีเจนและมีการติดตามโดยเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลทุกวันเป็นเวลา 10 วัน ส่วนมาตรการ เจอแจกจบ ก็เป็นมาตรการที่จะรักษาผู้ป่วยแบบผู้ป่วยนอก การให้ยาการรักษาก็เหมือนกับโฮมไอโซเลชั่นทุกอย่างแต่จะมีการติดตามสังเกตอาการเพียง 48 ชม.ซึ่งโครงการ เจอ แจก จบ ก็เป็นมาตรการที่จะใช้ควบคู่ไปกับโฮมไอโซเลชั่น แต่ทั้งนี้ก็ต้องให้เวลากับประชาชนที่จะต้องเรียนรู้ต้องปรับตัวยอมรับ ซึ่งคาดว่าในตอนนี้ประชาชนก็อาจมีความกังวลหากตนเองไม่มีเครื่องมือวัดค่าออกซิเจน ๆไม่มีปลอดวัดไข้รวมถึงไม่มีการติดตามอาการทุกวัน ซึ่งตรงนี้ทางโรงพยาบาลก็ยังมีสิ่งเหล่านี้มอบให้กับคนไข้หากต้องไปกักตัวแบบโฮมไอโซเลชั่นหรือรักษาเองที่บ้าน ทางโรงพยาบาลก็มีสนับสนุนให้ ส่วนเรื่องเจอแจกจบ ก็เป็นอีกสเตปหนึ่งที่ประชาชนต้องเรียนรู้.

ในส่วนของการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK ซึ่งในขณะนี้ ประชาชนสามารถหาซื้อ ATK มาตรวจเองได้ แต่หากไม่สะดวกในการทำด้วยข้อจำกัดต่างๆก็สามารถที่จะ มาใช้บริการของทางภาครัฐได้ ในส่วนของอำเภอเมืองสุโขทัย ก็มีการมอบชุดตรวจ ATK และชุดป้องกัน และมีการอบรมเจ้าหน้าที่ ใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุก รพ.สต รวมทั้งเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติเมืองเก่า ก็สามารถให้บริการได้ เป็นการลดความแออัดและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาลได้.

cr.ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย.