พะเยา หมอกควันคลุมเมือง ค่า (PM2.5) ฝุ่นเพิ่ม ทุกวัน กระทบสุขภาพ

 

วันที่ 4 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพอากาศหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบว่าท้องฟ้า อากาศปิดมีหมอกควันปกคลุมกระจายไปทั่วบริเวณท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุตลอดทั้งวัน ส่งผลให้หมอกควัน ปกคลุมกระจายไปทั่วจังหวัด จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา

พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 58 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ  สำหรับหมอกควัน ค่า PM 2.5 เริ่มสูงขึ้นทุกวัน และเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากขึ้นด้วย