เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ส่งมอบ ถุงยังชีพ ไม้เท้า ผ้าห่ม ในพื้นที่อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

 

เวลา 11.00 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจราษฎรกลุ่มเปราะบาง ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ ไม้เท้า ผ้าห่ม จำนวน 4 ราย.

โดยมี นายเชาว์ ดนัยนันท์ ปลัดอำเภอ (เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเสริมงาม กิ่งกาชาดอำเภอเสริมงาม ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมด้วย ณ พื้นที่ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง.