รมว.อว.เปิดนิทรรศการ “หัตถศิลป์ลำปาง มรดกศรัทธาแห่งเขลางค์นคร” นำเสนอมรดกทางภูมิปัญญางานช่างหัตศิลป์ในจังหวัดลำปาง

 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานเปิดนิทรรศการสถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ “หัตถศิลป์ลำปาง มรดกศรัทธาแห่งเขลางค์นคร” โดยมี รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ หอศิลปะการแสดงนครลำปาง (บ้านบริบูรณ์) กาดกองต้า อำเภอเมืองลำปาง.

สำหรับนิทรรศการ “หัตถศิลป์ลำปาง มรดกศรัทธาแห่งเขลางค์นคร” ภายใต้แผนงานโครงการวิจัยการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำเสนอมรดกทางภูมิปัญญาของงานช่างหัตศิลป์ในจังหวัดลำปาง ผ่านงานหัตถศิลป์พื้นบ้านและศิลปวัตถุทางศาสนาที่สำคัญของจังหวัดลำปาง อาทิ สัตตภัณฑ์ งานไม้แกะสลัก เครื่องเงิน เครื่องปั้นดินเผา เครื่องจักรสานพื้นบ้าน งานผ้าทอพื้นเมือง และงานตอกกระดาษ เพื่อเผยแพร่ศิลปะและหัตถศิลป์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยงานนิทรรศการจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 13.00 – 21.00 น. ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 11 กันยายน 2565 ณ หอศิลปะการแสดงนครลำปาง (บ้านบริบูรณ์) กาดกองต้า.

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) งานนิทรรศการ “หัตถศิลป์ลำปาง มรดกศรัทธาแห่งเขลางค์นคร” ครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นในการให้ความรู้ ถ่ายทอด และอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นไทยเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการสร้างและต่อยอดองค์ความรู้และทักษะให้แก่คนรุ่นใหม่หรือผู้คนที่สนใจให้นำไปต่อยอดในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้ต่อไปในอนาคต ผ่านการนำหัตถศิลป์พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าทางการตลาดได้ และนอกจากนี้ยังสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทยไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนไปด้วยมิติทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

โดยงานนิทรรศการครั้งนี้ได้นำร่องผ่านการผสมผสานงานหัตถศิลป์ตอกกระดาษด้วยงานพื้นเมืองของท้องถิ่นลำปางกับงานสมัยใหม่ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นงานร่วมสมัยได้อย่างลงตัว และนอกจากนี้นิทรรศการนี้มีการฝึกทักษะอบรมงานหัตถศิลป์การต้องดอกและทำโคมศรีล้านนาที่เป็นงานเครื่องกระดาษผ่านครูช่างที่เชียวชาญจริงเพื่อสร้างโอกาสและแนวทางการต่อยอดทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไปได้ในอนาคต.

ภาพ/ข่าว.รุ่งทิวา ถิ่นวนา ผู้สื่อข่าวพิเศษลำปาง.