มณฑลทหารบกที่ 32 เปิดประตูค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้อนรับทหารใหม่ ให้ครอบครัวและญาติเข้าเยี่ยมชม

 

มณฑลทหารบกที่ 32 เปิดประตูค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้อนรับทหารใหม่ ให้ครอบครัวและญาติเข้าเยี่ยมชม ได้รู้จักผู้บังคับหน่วยทหารและบุคลากรทุกระดับชั้น ได้เห็นสถานที่, ความเป็นอยู่, รับทราบกระบวนการฝึกทหาร ให้สบายใจหายกังวล

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. พันเอก สมจริง กอรี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมเปิดค่ายและหน่วยฝึกทหารใหม่ “ Open House “ให้ครอบครัวและญาติเข้าเยี่ยมชม ได้รู้จักผู้บังคับหน่วยทหารและบุคลากรทุกระดับชั้น ได้เห็นสถานที่, ความเป็นอยู่, รับทราบกระบวนการฝึกทหาร การศึกษาต่อระหว่างประจำการ ,การฝึกอาชีพเสริม ,การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย

โดยเฉพาะนโยบายของกองทัพบกที่เพิ่มโอกาสให้ทหารกองประจำการได้ต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพมากยิ่งขึ้น เช่น การสอบบรรจุเข้ารับราชการทหาร การสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบ ที่สำคัญในระหว่างประจำการจะมีการส่งเสริมให้เข้าศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศเพื่อได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เป็นนักเรียนนายสิบทหารบกต่อไป รวมทั้งการจัดโครงการลบรอยสักทหารกองประจำการและปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับผู้ที่มีรอยสักเพื่อลดข้อจำกัดในการเข้ารับราชการ เป็นต้น.