อบต.ทุ่งแล้ง อ.ลองฯ ดำเนินการปรับปรุง​ด้านกายภาพของถนน​ ป้ายเตือนให้มีความชัดเจนบริเวณทางข้าม​ทางร่วมทางแยก​ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย

 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 นายทอน ใจยะกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง พร้อมคณะ และสมาชิกสภา พร้อมนายช่างโยธา เจ้าหน้าที่กองช่าง การปรับปรุง​ด้านกายภาพของถนน​ ป้ายเตือน ให้มีความชัดเจนบริเวณทางข้าม​ทางร่วมทางแยก​ เพื่อให้ประชาชนชาว​ ต.ทุ่งแล้ง​ ได้ใช้ความระมัดระวังและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน.

 

นายทอน ใจยะกูล กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง โดยคณะบริหาร​ นายช่างโยธาดำเนินการปรับปรุง​ด้านกายภาพของถนน​ ป้ายเตือนให้มีความชัดเจนบริเวณทางข้าม​ทางร่วมทางแยก​ เพื่อให้ประชาชนชาว​ ต.ทุ่งแล้ง​ ได้ใช้ความระมัดระวังและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้เพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้ใช้บริการใช้รถใช้มีจะมีความปลอดภัย.

cr.ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่.