สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง

 

อย. ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ประชุมเยี่ยมเสริมพลังและขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย บวร.ร.
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมคณะ ได้เดินทางมาที่จังหวัดลำปาง ทั้งนี้เพื่อรับฟังการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย บวร.ร.ลำปาง จากเครือข่ายวัด โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปางเจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม รวมถึงคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง โรงพยาบาลลำปาง ได้เข้าให้การต้อนรับ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดลำปางในครั้งนี้ ทาง อย. ได้มีเป้าหมายเพื่อดำเนินการประชุมเยี่ยมเสริมพลังและขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย บวร.ร. ปีงบประมาณ 2566 เสริมพลังการดำเนินงานเครือข่าย บวร.ร. ในชุมชนที่มีการดำเนินงานที่เข้มแข็ง ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานเครือข่าย บวร.ร. อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงสามารถขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมให้ข้อแนะนำเพื่อพัฒนาการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย บวร.ร.

 

จากนั้นได้มีการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการดำเนินงานของเครือข่าย บวร.ร. ในประเด็นรณรงค์สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพ
อาทิ เยี่ยมชมร้านกาแฟบุญ และร้านกาแฟบุญ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นมที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ณ มูลนิธิไตรลักษณ์เขมกะภิกขุ กราบสักการะสรีระสังขารหลวงพ่อเกษม เขมโก (ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน) ก่อนที่ เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมคณะ จะเดินทางต่อไปยังจังหวัดลำพูนในลำดับต่อไป.