จังหวัดลำปาง ประกอบพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่

วันนี้ (31 ม.ค.65) นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี แก่ว่าที่ร้อยตรี วีรยุทธ นิรมานวิธุโรจน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง และนายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีฯ

สำหรับปฏิทินหลวงถือเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่ที่ล้ำค่า และเป็นสิริมงคลสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เป็นสมุดปกหนังสีเหลือง อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ มีตราพระปรมาภิไธยย่อ วปร. ระบุข้อความ “ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่” มีเนื้อหา อาทิ พระปฐมบรมราชโองการ ปีและศักราชทางจันทรคตินิยมอย่างไทย วันพระราชสมภพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และวันสำคัญทางศาสนา

ซึ่งสำนักพระราชวังได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ แก่กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักพระราชวัง หน่วยงานราชการในพระองค์ 904 เพื่อมอบให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 1 เล่ม และข้าราชการในจังหวัด จำนวน 2 เล่ม