พะเยา กำนันสาว แจกกบ ชาวบ้านเลี้ยงขาย-กินสร้างรายได้ในครัวเรือน

วันที่ 8 มี.ค 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประสวย กันทะเนตร อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 100 ม.6 บ้านป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พร้อมชาวบ้านแก หมู่ 1 และบ้านป่าสักหมู่6 ตำบลป่าสักได้รับการสนับสนุนจาก น.ส.ศศิธร อัศราช กำนันหญิงตำบลป่าสัก สนับสนุนส่งเสริมชาว บ้าน เลี้ยงกบพันธุ์พืันเมืองในบ่อซีเมนต์ขายสร้างรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัว ปีละหลายแสนบาท.

นาย นายประสวย กันทะเนตร อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 100 ม.6 บ้านป่าสัก กล่าวว่า ได้รับการสนับสนุนพ่อกบพันธุ์แม่พันธุ์พื้นเมืองผสม จาก น.ส.ศศิธร อัศราช กำนันหญิงตำบลป่าสัก มาเพาะเลี้ยง ในบ่อซีเมนต์ประมาณ 10 บ่อ หลังจากเลั้ยงจนตัวโตเต็มวัย จะนำออกขายส่งในกิโลกรัมละ 80 บาท ขายปลีกกิโลกรัมละ 100 บาท ส่วนลูกกบ จะขาย ตัวละ 2 บาท ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และขาวบ้านชุมชนเป็นอย่างดี สำหรับการเลี้ยงกบ ได้รับการสนับสนุนจาก แม่กำนันหญิงน.ส.ศศิธร อัศราช กำนันหญิงตำบลป่าสัก ซึ่งได้ส่งเสริมให้ชาวบ้าน มีรายได้ ดังกล่าว.