จ.ลำปาง จัดงาน “สืบสานตำนานผ้าไทย ประชารัฐร่วมใจ สตรียุคใหม่ สไตล์ล้านนา”

 

จ.ลำปาง จัดงาน “สืบสานตำนานผ้าไทย ประชารัฐร่วมใจ สตรียุคใหม่ สไตล์ล้านนา” และกาดนัดชุมชนคนลำปาง@ศาลากลาง ครั้งที่ 20-21 ในระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2565 ณ บริเวณห้องโถงด้านล่างชั้น 1 หอประชุมจังหวัดลำปาง ด้านหลังศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ผ้าไทย.

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สืบสานตำนานผ้าไทย ประชารัฐร่วมใจ สตรียุคใหม่สไตล์ล้านนา บริเวณห้องโถงด้านล่างชั้น 1 หอประชุมจังหวัดลำปาง โดยมีนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ผ้าไทย ตลอดจนเพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทยให้เกิดกระแสความนิยม และยังสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่น.

รวมทั้งเป็นการสานต่อพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” กระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาส และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา ” และลายผ้าประจำจังหวัดลำปางลาย “ละกอนใส้หมู” ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และสร้างรายได้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้า ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ OTOP ของทุกอำเภอ
ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การจำหน่ายผ้าทอ ผ้าพื้นเมือง และสินค้าจากกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง อาหารปรุงสุก อาหารสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของดีของเด่นจังหวัดลำปาง สินค้าเกษตรปลอดภัย และผักปลอดสารพิษ เป็นต้น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานฯ ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว.