รอง ผบช.ภ.5 ออกตรวจเยี่ยม แนะนำ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger together) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และตรวจความพร้อมของสถานีตำรวจชุมชน (โคบัง) ของ ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง

 

้เมื่อวันที่ 5 ก.ค.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย พ.ต.ท.วสุภัทร เกียรติธนวัตร รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5 และ เจ้าหน้าที่ ฝอ.5 บก.อก.ภ.5 ได้ออกตรวจเยี่ยม แนะนำ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger together)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และตรวจความพร้อมของสถานีตำรวจชุมชน (โคบัง) ของ ภ.จว.ลำปาง

โดยมี พ.ต.อ.ชูวิทย์ กองแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง, พ.ต.อ.ณัฐญ์วสุภ์ แสงณิรัฒศัย ผกก.สภ.เขลางค์นคร ,พ.ต.อ.หาญชัย รัตนกิจธรรม ผกก.สภ.แม่ทะ ,พ.ต.ท.วรเชษฐ สกิจกัน รอง ผกก.ป.สภ.เขลางค์นคร ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมในการประเมินผลฯ ณ สภ.เขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง

นิวัตร ธาตุอินจันทร์ รายงาย