เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง รับบริจาคโลหิตดวงตา และอวัยวะ เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ประจำปี 2565

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.30 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ นางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ดำเนินงานโครงการรับบริจาคโลหิตดวงตา และอวัยวะ เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
70 พรรษา ประจำปี 2565 ร่วมกับ โรงพยาบาลลำปาง และมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน ร่วมกิจกรรมโครงการฯ

ในการนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสุรพล
บุรินทราพันธุ์ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง ได้ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้ ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ได้โลหิต 178 ราย คิดเป็น 71,200 c.c.
ผู้บริจาคอวัยวะ 23 ราย
ผู้บริจาคดวงตา 24 ราย