จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดศรีชุม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์บริการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ วิทยากรจิตอาสา 904 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลำปาง,เทศบาลนครลำปาง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ขนย้ายวัสดุ สิ่งของ ทำความสะอาด พื้นที่ภายในวัดศรีชุม เพื่อให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม และน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565 ณ วัดศรีชุม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง