ชาวแม่ฮ่องสอนเร่งระดมทุนขยายพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จย่ารองรับผู้ป่วยครอบคลุมงานบริการมากขึ้น

วันนี้ ศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน เตรียมการจัดทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทุนจัดซื้อที่ดินและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้วยเโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ มีแผนงานที่จะก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด และบำบัดรักษาหลังใหม่ในพื้นที่เดิมซึ่งมีความคับแคบ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้มารับบริการในโรงพยาบาลศรีสังวาลย์จำนวนมากขึ้นทั้งประชาชนไทยและประชาชนบริเวณพื้นที่ชายแดนเป็นจำนวนมาก ซึ่งวัดป่าถ้ำวัว จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาชนและคณะผู้มีจิตศรัทธา ได้หารือและเห็นพ้องต้องกัน จึงมีเจตจำนงร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดินด้านหลังโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล มีชนาด 6 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวามีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งต่อการขยายสถานที่เพื่อบริการดูแลประชาชน รวมทั้งสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีศักยภาพและมีความจำเป็นต่อการให้บริการ โดยกำหนดทอดกฐินสามัคคีในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 (ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12) ณ วัดป่าถ้ำวัว บ้านแม่สุยะ – บ้านรุ่งอรุณ ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเตรียมการทอดกฐินสามัคคีดังกล่าว เพื่อเตรียมการจัดงานและมีความสอดคล้องกับเป้าหมายจังหวัดตามแผนพัฒนาจ้งหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2566-2570 และนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

งานนี้จะเป็นงานใหญ่มาก เนื่องจาก “วัดป่าถ้ำวัว” เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมที่มีชื่อเสียง มีบรรยากาศเงียบสงบ ท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริง เป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างประเทศ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวก็จะได้มีโอกาสร่วมบุญกุศลด้วยครับ ถือว่า “มาเที่ยวและได้บุญกุศลด้วย”

พิธีการทอดกฐินสามัคคีดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 (วันขึ้น 10 ค่ำเดือน 12) เวลา 08.00 – 11.00 น. โดยได้รับเกียรติจากท่านองคมนตรี (นายพลกร สุวรรณรัฐ) เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกำหนดการ ดังนี้

เวลา 08.00 น. – คณะศรัทธาพร้อมกัน ณ อุโบสถ วัดป่าถ้ำวัว
– คณะศรัทธา ร่วมกันบริจาคปัจจัย
เวลา 09.50 น. – ประธานในพิธี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
เวลา 11.00 น. – พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อุโบสถวัดป่าถ้ำวัว
– ประธานในพิธี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พิธีกรกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย
– พิธีกรกล่าวนำอาราธนาเบญจศีล
– พระสงฆ์ให้ศีล
– ประธานในพิธี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประคองถือผ้าไตรองค์กฐิน พร้อมทั้งประคองอัญชลี
– ประธานในพิธี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าวนำถวายกฐิน
– ประธานในพิธี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีน้อมถวายกฐิน ให้กับพระสงฆ์
– พระสงฆ์ กล่าวอุปโลกน์กฐิน
– พระสงฆ์ประกอบพิธีสังฆกรรม สวดกฐิน ณ อุโบสถ
– ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายเชษฐา โมสิกรัตน์) และเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธา ถวายผ้าไตรบริวารกฐิน
– ประธานในพิธี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าภาพ ถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์
– ประธานสงฆ์กล่าวอนุโมทนา
– พระสงฆ์อนุโมทนา
– เจ้าภาพกรวดน้ำ รับพร
– ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรับประทานอาหารที่ธรรมศาลาพร้อมกัน
– เสร็จพิธี
หมายเหตุ
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมทำโรงทานได้ แต่ขอให้ประสานงานล่วงหน้าเพื่อความสะดวกเรียบร้อย และขอความกรุณาจัดเป็นมังสวิรัติเท่านั้น

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินโอนเข้าบัญชีได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน หมายเลขบัญชี 508-0-54339-6 ชื่อบัญชี วัดป่าถ้ำวัว ( เงินบริจาคเพื่อซื้อที่ดิน สร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบ รพ. ศรีสังวาลย์ จ. แม่ฮ่องสอน )

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณชนเขต บุญญขันธ์ (คุณปอย) ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร 093-996-2444

  

651007 วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน