เด็กโรงเรียนเวียงมอกวิทยาระดับโลก คว้ารางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิคนานาชาติ International Robot Olympiad 2022 (IRO 2022)

 

เด็กนักเรียนจากโรงเรียนเวียงมอกวิทยาคว้ารางวัลในการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิคนานาชาติ International Robot Olympiad 2022 (IRO 2022) : Phuket Thailand และการแข่งขัน Robert – Sports Challenge 2023 มี 16 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ในวันที่ 12-16 มกราคม 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต ได้รับรางวัล จำนวน 7 รายการ ดังนี้

การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ IRO 2022 รายการแข่งขันหุ่นยนต์ Robot Penalty Shootout
1.นายธนทัต วินโด้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2.นายรัฐภูมิ ธาดาเจริญสุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
3.นายณัฐนันท์ ยี่ยวน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3

และมีการแข่งขันควบคู่ ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ RCEB SPORT
1.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน”หุ่นยนต์ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ คือนายธนธัต วินโด้ และนายธีรพงษ์ จีคา
2.รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 “หุ่นยนต์ว่ายน้ำกรรเชียง ระดับมัธยมศึกษา คือนายธีรพงษ์ จีคาและนายสุทธิภัทร ทับศรีแก้ว
3.รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 “หุ่นยนต์เดินทน” คือนายสุทธิภัทร ทับศรีแก้ว และนายณัฐนันท์ ยี่ยวน
4.การแข่งขันหุ่นยนต์ตีกอล์ฟ คือ นายณัฐนันท์ ยี่ยวน และ นายรัฐภูมิ ธาดาสุขเจริญ

การฝึกซ้อมโดย นายนคินทร์ ภูริพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา
ครูพิมพา ทิงิ้วงาม ครูวรการ ประพัฒน์สิริ ครูวราวุฒิ แก้วสุรินทร์ และครูประนอม ดอนแก้ว

สภานักเรียน เวียงมอกวิทยา – รายงาน