เข้าลำปางยังต้องกักตัว 14 วัน โปรดช่วยกันสอดส่องผู้เดินทางเข้า จ.ลำปางต้องปฎิบัติตามมาตรการเคร่งครัด

จากกรณีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1
วันที่ 19 กันยายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยผลการสอบสวนโรคกรณีที่พบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 รายละเอียดดังนี้

วันที่ 16 กันยายน 2564 ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลลำปาง ว่า คลินิก ARI พบผู้ป่วยชาย 2 ราย หญิง 1 ราย มีอาการป่วยมารับการรักษา และได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลตรวจยืนยันพบเชื้อ ซึ่งทั้ง 3 ราย ทำงานอยู่ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1  จังหวัดลำปาง จึงได้ดำเนินการควบคุมโรค โดยลงพื้นที่สอบสวนโรค และคัดกรองค้นหาผู้สัมผัสในที่ทำงาน ในที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 16-18 กันยายน 2564 พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 132 ราย ทุกรายได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อ 14 ราย ไม่พบเชื้อ 118 ราย พบผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 363 ราย ทุกรายได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลตรวจไม่พบเชื้อ รวมผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น 17 ราย นอกจากนี้ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรค โดยดำเนินการมาตรการ Bubble & Sealed กับสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายที่ผลตรวจไม่พบเชื้อ ให้กักตัวที่บ้านอย่างเคร่งครัด 14 วัน ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT อย่างเคร่งครัด และดำเนินการเฝ้าระวังเชิงรุกหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำ เพิ่มเติม

จากสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือชาวลำปางทุกคนช่วยกันเฝ้าระวังคนที่เดินทางเข้ามาจังหวัดลำปาง รวมถึงคนลำปางที่กลับมาจากต่างจังหวัดให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดลำปางผ่านทาง QR code “ลำปางชนะ” และรายงานตัวต่อ อสม./
ผู้นำชุมชน/ จนท.สาธารณสุข ในพื้นที่ โดยผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องแยกกักตัวที่บ้านอย่างเคร่งครัด เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน (Home Quarantine)

ชาวลำปางการ์ดอย่าตก ต้องปฏิบัติตนตามมาตรการความปลอดภัย (DMHT) อย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างไม่ไปในที่ แออัด สวมหน้ากากอนามัย/ผ้า ตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และเช็คอินทุกสถานที่ ที่เข้าไปด้วยการสแกนแอพพลิเคชั่นไทยชนะ และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การดื่มสุราสังสรรค์เป็นกลุ่ม การเข้าไปในสถานที่เสี่ยง สถานที่แออัด ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถ
ติดต่อได้ที่ สายด่วนศูนย์โควิด-19 จังหวัดลำปาง โทร 093-1408023 ได้ทุกวันระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น.

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดลำปาง