กาชาดลำปางปันน้ำใจ มอบห่วงใยไออุ่นคลายหนาว ประจำปี 2564พื้นที่อำเภอเสริมงาม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้มอบเสื้อกันหนาว ผ้าห่มนวม และผ้าขนหนู เสื้อผ้าให้กับนักเรียนโรงเรียนสันโป่งวิทยา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

ซึ่งโรงเรียนสันโป่งวิทยา มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมรับมอบสิ่งของจำนวน 60 คน โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมให้กำลังใจนักเรียนพร้อมสนทนาร่วมกับนักเรียน ในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอเสริมงาม/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเสริมงาม ที่ทำการปกครองอำเภอเสริมงาม กิ่งกาชาดอำเภอเสริมงาม นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง

ในการนี้ นางประกายดาว โรจน์กิติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันโป่งวิทยา ได้กล่าวต้อนรับพร้อมขอบคุณคณะเหล่ากาชาดฯ ในครั้งนี้อีกด้วย ณ โรงเรียนสันโป่งวิทยา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง