กกต.ลำปาง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY )

 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่บริเวณหน้าสำนักงาน กกต.จังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (Big Day) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมี นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง และตระหนักเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน นี้

การจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น ส่วนราชการสังกัดกรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมประชาสัมพันธ์ มทบ.32 ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล และผู้สมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ได้นำรถประชาสัมพันธ์มาร่วมกิจกรรมรวม 35 คัน นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล ก็ได้จัดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งตามความเหมาะสมของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลเช่นเดียวกัน
โดยจังหวัดลำปาง มีจำนวน อบต.59 แห่ง นายกที่จะต้องดำเนินการเลือกตั้ง 59 คน สมาชิก 584 คน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประมาณ 282,927 คน จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 664 หน่วย มีจำนวนผู้สมัครนายก 154 ราย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1,413 ราย รวมทั้งสิ้น 1,567 ราย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การเลือกตั้งท้องถิ่น โดยเฉพาะการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมใจรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อเลือกคนดีไปเป็นผู้แทนในระดับท้องถิ่น
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชน ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนนี้ อย่าลืมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพราะทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิ์โปร่งใส และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วย