พะเยา ขอพรรับโชคพญาหงส์ทองบนยอดดอยสูง….

วันที่26 มค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บนยอดดอยพระธาตุหงส์หิน ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยาได้มีรูปปั้นพญาหงส์ทอง ขนาดใหญ่ โดยบนหลังพญาหงส์ทองมีรูปหล่อเหมือนเจ้าหงส์หิน (เจ้าผู้ปกครองอาณาจักรเวียงลอ อ.จุน จ.พะเยา ) และรูปหล่อเหมือนพระมารดา นั่งด้านหลังอยู่บนหลังหงส์ทอง ที่ยืนเด่นสง่าอยู่บนแท่น ตั้งอยู่ยอดเขาพระธาตุหงส์หิน ดูแล้วน่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นที่เตานพนับถือของชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่จะพากันมาขอพรและโชคลาภกันเป็นประจำ.

เจ้าหงส์หินถือเป็น พระโพธิสัตว์ พระองค์เดียวแห่งสุวรรณภูมิ เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทั้งในและนอกอำเภอจุน จะพากันมาขอพรและโชคลาภกับพญาหงส์ทอง โดยเดินขึ้นบันไดว่า400ขั้น จะถึงยอดดอยพญาหงส์ทอง กันเป็นประจำ.

สำหรับพญาหงส์ทองเป็นสัตว์พาหนะของเจ้าหงส์หิน ผู้ปกครองนครเวียงลอ เจ้าหงส์หินได้รับการยกย่องว่าเป็นพระโพธิสัตว์ พระองค์เดียวแห่งสุวรรณภูมิ  สืบเชื้อสายเจ้ามาจากพาราณสี ซึ่งต่อมาเรียกว่าเวียงลอ ในยุคเดียวกันกับที่เชียงแสนเป็นราชธานี ในสมัยพระเจ้าหงส์หินเป็นเจ้าผู้ครองนครเวียงลอนั้น พระองค์ทรงเป็นเจ้าผู้ทรงธรรมถึงกับได้รับพระสมญานามว่าเป็น “พระโพธิ์สัตย์” และเป็นพระองค์เดียวแห่งสุวรรณภูมิ โดยมีพญา หงษ์ทอง เป็นพาหนะการเดินทาง ตามตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน.