จังหวัดลำปาง ประชุมหารือจัดงานประเพณีสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง และเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดงานประเพณีสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง และเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง.

การจัดงาน “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง” และเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ในปีนี้ ทางจังหวัดลำปาง ได้หารือการจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ ไว้เบื้องต้น ตามแนวทางการจัดงานประเพณีวิถีใหม่ (New Normal) โดยกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 16 เมษายน 2565 ที่บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา มีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย การประกวดเทพบุตร เทพธิดาสลุงหลวง , ขบวนแห่สลุงหลวง พิธีอัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกต ขึ้นประดิษฐานให้ประชาชนชาวลำปาง ได้สรงน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล , พิธีสวดเจริญพุทธมนตร์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพิ้นบ้าน การแสดงก๋องปู่จา , พิธีรดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฯ , กาดหมั้วครัวแลง เป็นต้น.

ทั้งนี้ หากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รุนแรงขึ้น อาจต้องงดจัดกิจกรรม หรือมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ได้.