ตำรวจภูธรภาค 5 รณรงค์ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

 

ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ผทค.พิเศษ ตร.และ คณะ รอง ผบช.ภ.5 ร่วมนำทีม ผบก.,ผกก.และ หน.สภ.ในสังกัดร่วมรณรงค์ตามโครงการ”ตำรวจภูธรภาค 5 ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่ / ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย พล.ต.ท.เฉลิมพล จินตรัตน์ ผทค.พิเศษ ตร.รรท.รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ท.ธนธัช น้อยนาค ผทค.พิเศษ ตร.ปรก.ภ.5 , พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร รอง ผบช.ภ.5 นำคณะ ผบก., ผกก.,หน.สภ.ในสังกัด ภ.5 และ หน.หรือผู้แทน หน่วยงานในสังกัด ตร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ภ.5 รวมจำนวน 228 คน ร่วมรณรงค์ไม่เอาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าตามโครงการ”ตำรวจภูธรภาค 5 ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” เนื่องในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 และตามนโยบายสถานีตำรวจปลอดบุหรี่ โดยมีคำขวัญเนื่องในวันงดบุหรี่โลกประจำปี 2566 “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย”


ทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยในสังกัดดำเนินการตามโครงการ”ตำรวจภูธรภาค 5 ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” ซึ่งได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานและสถานีตำรวจในสังกัด ภ.5 จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่เอาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไฟฟ้าตลอดจนบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน์ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงพิษภัยและอันตรายจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ตลอดจนรับทราบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดให้มีบูทนิทรรศการแสดงข้อมูลข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า และแจกเอกสาร โปสเตอร์ แผ่นพับ และสติกเกอร์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ของหน่วยในสังกัด ภ.5 ต่อไป


ทั้งนี้ตำรวจภูธรภาค 5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2566 ณ หอประชุม ทต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ รอง ผบช.ภ.5 เป็นผู้แทน ผบช.ภ.5 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ ลด ละ เลิกบุหรี่ได้อย่างถาวร รวมจำนวน 14 นาย ในฐานะเป็นสถานีตำรวจปลอดบุหรี่ต้นแบบ โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทน ผวจ.ชม.เป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณดังกล่าว.

 

 

นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่ – รายงาน