ภาคเหนือยังคงพบจุดความร้อนในพื้นที่เกษตร ภายหลังนำ บ.ท.182 ลาดตระเวนทางอากาศเพื่อตรวจสอบจุดความร้อน ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ – ดอยสุเทพ – อำเภออมก๋อย – อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่ 8 ธ.ค.64 พ.อ.สมจริง กอรี เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) เปิดเผยว่า จากการที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. )ตรวจสอบภาพอากาศในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ห้วงวันที่ 7 ม.ค.65 พบว่า ภาคเหนือ มีค่าPM 2.5 เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 13 – 43 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร , ค่า PM 10 ระหว่าง 20 – 77 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่า AQI อยู่ระหว่าง 13 – 71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยพื้นที่ที่มีค่า PM 10 และ ค่าAQI เฉลี่ยสูงอยู่ที่ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดกำแพงเพชร
ขณะที่สถานการณ์จุดความร้อนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ (ดาวเทียมระบบ VIIRS) ห้วงวันที่ 7 ม.ค.65 พบเกิดจุดความร้อนสะสมจำนวน 110 จุด พื้นที่เกษตรสูงสุด 39 จุด โดย รองลงเป็นพื้นที่ป่าสงวน 31 จุด และเขต สปก. จำนวน 20 จุด โดยสรุป เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเมื่อวาน พื้นที่เผาไหม้เพิ่มขึ้น ค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น สภาพอากาศโดยรวมแย่ลง

เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า กล่าวว่า กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าได้นำ บ.ท.182 ลาดตระเวนทางอากาศเพื่อตรวจสอบจุดความร้อน ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ – ดอยสุเทพ – อำเภออมก๋อย – อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พบมีการเผาในที่โล่งโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตร ซึ่งได้เสนอแนะให้ กอ.รมน.จังหวัดตรวจสอบพืชเกษตรในพื้นที่แต่ละจังหวัดว่า มีพืชชนิดไหนบ้าง ที่ใช้วิธีการเผาในการจัดการ และมีการวางแผนการจัดการอย่างไร ที่นอกเหนือจากการเผา เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ขอให้ติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ขณะที่ ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มณฑลทหารบกที่ 32 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่บ้านใหม่รัตนาคม ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จังหวัดลำปาง
ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มณฑลทหารบกที่ 34 ลงพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เข้าพบนาย สุริยา พรมเสน เจ้าของสถานีวิทยุ สุริยาเรดิโอ FM 102.25 MHz ต.สันกลาง อ.ดอกคำใต้ เพื่อขอความร่วมมือช่วยเปิดสปอตประชาสัมพันธ์การรณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน
ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 เข้าพบ นาย วชิร ชัยหัง ปลัดอาวุโส อ.เวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เพื่อหาแนวทางการแก้ไข้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่