พะเยา  เกษตรกรสาว!ปลูกพุทรานมสด ยักษ์ “ซือหมี่”ขาย สร้างรายปีกว่าล้าน 1เดียว ของจังหวัด

 

เมื่อวันที่  9 ม.ค 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นางประนอม เขื่อนแก้ว อายุ50ปี  บ้านเลขที่ 211 หมู่ 5  ต.สระ อ. เชียงม่วน จ. พะเยา เกษตรกร  เจ้าของสวนพุทรานมสด  ดรงชล  พื้นที่ตำบลบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ใช้พื้นที่ 20 ไร่ปลูกพุทรานมสด หรือพันธุ์ “ซือหมี่” ซึ่งเป็น สวนพุทรา  ที่มีรสชาติหวานกรอบอร่อย ผลใหญ่  เป็นสวนพุทรา เจ้าเดียวในอำเภอเชียงม่วน  ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค  เพราะ
เป็นพุทราไร้สารเคมี ได้ผลผลิตออกจำหน่ายปีละกว่า
กว่า1,000 ตัน รายได้กว่า 1ล้านบาท

นางประนอม เขื่อนแก้ว อายุ50ปี  เจ้าของสวนพุทรานมสด  ดรงชล  กล่าวว่าได้ ปลูก พุทราพันธุ์ “ซือหมี่” หรือนมสด  ชึ่งได้ปลูกและผลิตผลพุทราแบบออแกนิค ไร้สารเคมี  บนเนื้อที่กว่า 20 ไร่ สวนพุทราแห่งนี้ปลูกมานานกว่า15 ปี สามารถเก็บผลผลิต ช่วง4 เดือนกันยายน-ธันวาคม ของทุกปี ราคาขายตามเบอร์ใหญ่-กลาง-เล็ก ราคากิโลกรัมละ 35 -50 บาท แล้วแต่ขนาด ซึ่งพุทธาในสวนตลาดมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นจะมีพ่อค้าแม่ค้าทั้งในและต่างจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมารับซื้อจากสวนเพื่อนำไปจำหน่าย

 

สำหรับพุทราของสวนแห่งนี้เป็นพุทราที่มีลูกโตหวานกรอบอร่อย ในแต่ละปีสามารถเก็บผลผลิตได้มากกว่า 1,000 ตัน สร้างรายได้เฉลี่ยปีละกว่า 1-2 ล้านบาทในแต่ละปีสามารถเก็บผลผลิตได้จำนวนมาก นอกจากนี้ พุทราในสวนแห่งนี้ยังเป็นพุทรา ไร้สารเคมี ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค

 

สัมภาษณ์ นางประนอม เขื่อนแก้ว เจ้าของสวนพุทรานมสด ดรงชล