ผวจ.เชียงรายสั่งตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ศึกษาผลกระทบ หากมีการเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 เพื่อลดความแออัดในการขนส่ง

 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 นายภาสกรบุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชายเเดน จ.เชียงราย ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

โดยในที่ประชุม น.ส.ผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้าเชียงราย และประธานสมาคมเศรษฐกิจไทย-เมียนมา สาขาเชียงรายได้มีการเสนอให้เปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 1 อีกครั้ง เพื่อให้รถขนส่งสินค้าขนาดเล็กเปลี่ยนมาใช้เส้นทางการขนส่งผ่านทาง สะพานข้ามแม่น้ำสายเเห่งที่ 1 เเทน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการนำเข้าและส่งออกสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค ไม่ให้รถขนส่งไปแออัดอยู่บริเวณ สะพานข้ามแม่น้ำสายเเห่งที่ 2

ซึ่งปัจจุบันการขนส่งผ่านบริเวณด่านสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 เป็นไปด้วยความแออัด ขณะที่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดในเมียนมา ซึ่งจะทำให้มีรถขนสินค้าเพิ่มขึ้นวันละนับ 100 เที่ยว จากเดิมที่มีวันละประมาณ 40-50 คัน ยังไม่รวมรถขนอาหารสดขนาดเล็กอีกวันละกว่า 300 คัน ซึ่งภาคเอกชนได้หารือเบื้องต้นกับทางการท้องถิ่นเมียนมาแล้ว ต่างเห็นพ้องกับการเปิดใช้สะพานแห่งที่ 1 อีกครั้ง ภายใต้ มาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ก็ได้มีสั่งการในที่ประชุมให้มีการตั้งคณะทำงานลงพื้นที่เข้ามาศึกษาถึงผลกระทบต่างๆ โดยเน้นให้มีศึกษาข้อมูลให้ครบรอบด้าน ทั้งขอดีและข้อเสีย ในกรณีที่มีการเสนอให้เปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 เพื่อลดความแออัดในการขนส่งสินค้า โดยจะต้องมีการบริหารจัดการให้มีจุดพักคอยสินค้า ซึ่งให้ไปหาจุดพักคอยสินค้าว่าควรตั้งอยู่จุดไหน เพราะสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 ค่อนข้างที่จะคับแคบและอยู่ติดกับชุมชน ถ้าหากมีการเปิดให้ใช้สะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 จริงก็จะอนุญาต ให้ข้ามได้เฉพาะการขนส่งรถขนาดเล็ก สินค้าประเภทอุปโภคบริโภคเท่านั้น ยังจะไม่เปิดให้ประชาชนทั้งสองฝั่งข้ามไปมา ซึ่งแนวทางนโยบาย ของจังหวัดเชียงรายก็พร้อมจะผ่อนปรนตามมาตราการ เมื่อทุงอย่างดีขึ้นตามลำดับ

ซึ่งทางจังหวัดเชียงรายก็เคยมีการเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้พิจารณา เปิดจุดผ่อนปรนเพิ่มเติมอีก 7 แห่งประกอบด้วย จุดผ่อนปรนบ้านปางห้า ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย ตรงข้ามท่าขี้เหล็ก เมียนมา และจุดผ่อนปรนที่เชื่อมต่อกับ สปป.ลาว ติดกับแมน้ำโขง ทั้งจุดผ่อนปรนบ้านสบรวก ต.เวียง อ.เชียงแสน จุดผ่อนปรนบ้านสวนดอก ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จุดผ่อนปรนบ้านหาดบ้าย ต.ริมโขง อ.เชียงของ จุดท่าเรือผาถ่าน ต.เวียง อ.เชียงของ จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น และจุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น เพื่อเพิ่มการส่งออกสินค้าเกษตรภายในจังหวัดเชียงราย แต่ก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย