หาดใหญ่ จ.สงขลา สุดเจ๋ง ทีม “นศ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม” มรภ.สงขลา เข้ารอบ 5 ทีมต้นแบบประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล

ที่ มรภ.สงขลา สุดปลื้ม ทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารอบ 5 ทีมประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล รับเงินรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเตรียมนำแนวคิดต่อยอดสร้างผลงานต้นแบบ พร้อมขยายองค์ความรู้สู่ชุมชนและเครือข่ายท้องถิ่น
เมื่อเร็วๆ นี้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นางสาวอรณี สว่างเนตร นายจิรภัทร ลีลาศรีสุนทร และ นายณฤบดี ใยบัว ซึ่งมี ผศ.คุลยา ศรีโยม และ ดร.สุวลี ชูวาณิชย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านเข้ารอบเป็น 1 ใน 5 ทีมทำคะแนนสูงสุดเป็นทีมต้นแบบจากการนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ภายใต้กิจกรรมการแข่งขันประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล (GROUNDWATER INNOVATION CHALLENGE) จัดโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 30 ทีม ซึ่งทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ได้ดำเนินการพัฒนาระบบน้ำบาดาลสำหรับมัสยิดนูรุลอิหม่าน หมู่ที่ 4 บ้านด่าน ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เนื่องจากเป็นพื้นที่บริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

สำหรับทีมผู้เข้าประกวดที่มีการนำเสนอผลงานโดดเด่นและได้รับการพิจารณาคะแนนสูงสุดทั้ง 5 ทีม ซึ่งประกอบด้วย ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นอกจากจะได้รับเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทแล้ว แนวคิดจากทั้ง 5 ทีมจะยังถูกนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างผลงานต้นแบบแนวทางและนวัตกรรมด้านทรัพยากรน้ำบาดาลอีกด้วย
ทั้งนี้ การประกวดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล รวมถึงผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำบาดาล โดยมุ่งเน้นขยายองค์ความรู้ไปยังชุมชนและเครือข่ายท้องถิ่น อาทิ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ใช้น้ำบาดาล ตลอดจนสร้างเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีส่วนร่วมและเป็นระบบ

cr.นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์