จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่สะเรียงมอบบ้านผู้ยากไร้และจัดหน่วยบำบัดทุกข์ช่วยผู้ยากไร้ที่ประสบภัยหนาว

 

วันที่ 22/01/65 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง ทำพิธีมอบบ้านให้นางจ่าพอ เกษตรรุ่งทรัพย์ ราษฎรบ้านขุนแม่สอง หมู่ 3 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 111 หลัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 69 พรรษา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆของอำเภอแม่สะเรียง พร้อมกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียงร่วมมอบบ้านในครั้งนี้.
จากนั้นนายสังคม คัดเชียงแสน พร้อมสมาชิกกิ่งกาชาด หัวหน้าส่วนราชการได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียงเเละมอบถุงยังชีพ เครื่องนอน พร้อมเงินช่วยเหลือรายละ 500 บาท จำนวน 2 ราย เเละมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเสื้อกันหนาวให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 30 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคลายความหนาวในเบื้องต้น.

ทั้งนี้พบว่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงต้องเผชิญกับความแปรปรวนของสภาพอากาศ ทั้งฝนและหนาว ส่งผลกระทบกับราษฏรในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง หลายหมู่บ้านยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เพราะต้องเจอทั้งปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 ก็ยังเผชิญกับภาวะอากาศที่หนาวเย็นจัดในขณะนี้อีกด้วย.

 

cr. วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน.