สุโขทัย KICK OFF การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันจุดฮอตสปอต ลด 40 %

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม KICK OFF การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) จังหวัดสุโขทัย และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมในกิจกรรมทำแนวกันไฟตามแนวเส้นทางศึกษาธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ วิหค-เวหา ธารารินรำพัน เนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูแล้งนี้ และจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าภายในเขตอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย รวมทั้งได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ กล่าวว่า การให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเกี่ยวข้องโดยตรงในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน มีผลความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดสุโขทัย ใช้วิธีให้ประชาชนมีส่วนร่วมซึ่งได้ผลมาก ทำให้จุดฮอตสปอตในจังหวัดสุโขทัยลดลงมากกว่าร้อยละ 40 ถือว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.


cr.ฤดี ธนวณิชย์วรชัย จังหวัดสุโขทัย