/พม. ลำปางบูรณาการเหล่ากาชาดศคพ.ลป.บรรเทาทุกข์เหตุอัคคีภัยตำบลต้นธงชัย//

วันที่ 27 มกราคม 2565 นาง ธิติพร จินดาหลวง นากเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง สมาชิกเหล่ากาชาด/ปกครองอำเภอเมืองลำปาง/หน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ให้การช่วยเหลือราษฎร นาย วินัย นามสมมุติ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง.

ประสบปัญหาอัคคีภัยเสียหายทั้งหลังสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร โดย เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางมอบเงินช่วยเหลือ 8,000 บาท ศคพ.ลำปางให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์รายได้น้อยคนไร้ที่พึ่งจำนวน 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของจำเป็นในครั้งนี้อีกด้วยพร้อมให้คำแนะนำสวัสดิการต่างๆของกระทรวงพม.