แม่ฮ่องสอน_ไฟป่าเริ่มมาแล้วแม้ไม่หมดหนาว ปัญหาเกิดจากคนลอบจุดท้าทายประกาศห้ามเผา.

จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปรับแนวทางให้ลดปริมาณการเกิดไฟป่าและผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ได้มากกว่าปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งประกาศช่วงห้ามเผาในพื้นที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 เป็นห้วง 70 วันปลอดการเผา เว้นแต่เป็นการเผาตามแผนการชิงเผาด้วยการแบ่งพื้นที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ซึ่งทั้ง 7 อำเภอจะต้องบูรณาการร่วมกันทั้งฝ่ายรับผิดชอบโดยตรง ฝ่ายปกครอง ทหาร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยแต่หลังจากประกาศแผนได้ไม่นาน ปรากฏว่าในช่วงค่ำของวันนี้ (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565) เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเกิดไฟป่าลุกลามอย่างหนักที่บริเวณสันดอยบ้านสบสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และมีแนวโน้มจะลุกลามไปยังบ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงและแนวของไฟป่าอยู่ห่างจากปั๊มแก๊สเพียง 500 เมตร ทำให้นายพงศ์ภีระ ชูชื่น นายอำเภอเมือง ต้องเร่งแจ้งขอกำลังสนับสนุนจากสถานีควบคุมไฟป่า ทหารจากกองร้อย ร.711 ฐานกุงไม้สัก กำลังจากกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน พร้อมขอสนับสนุนรถน้ำจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปางหมู เข้าดำเนินดับไฟอย่างเร่งด่วน แต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก.

เนื่องจากไฟป่าลุกลามเป็นแนวยาวตามสันดอยที่สูงชัน ต้องให้กำลังของหน่วยไฟป่าลุยเข้าสะกัดที่ต้นเพลิงและทำแนวกันลุกลาม ส่วนรถดับเพลิงก็ต้องระดมฉีดน้ำกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามไปยังบ้านเรือน กว่าจะคุมเพลิงไว้ได้ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง ส่วนสาเหตุการเกิดไฟป่าลุกลามอย่างหนักนับประกาศช่วงห้ามเผาของจังหวัดในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตั้งไว้ 2 ประเด็น คือมีคนลักลอบเข้าไปจุดไฟเผาป่าเพื่อล่าสัตว์หรือลักลอบเผาเพื่อกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะได้ทำการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันวันนี้ก็ยังตรวจพบจุดเกิดไฟหรือ Hot Spot เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอีกหลายแห่งในเขตอำเภอปายแลอำเภอปางมะผ้า นายนิกร แก้วโมรา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ต้องนำกำลังร่วมกับชาวบ้านออกดำเนินการดับไฟตลอดทั้งวันของวันนี้.