เชียงใหม่ ฮือฮา บอนนาไทยด่างต้นล่ะครึ่งล้าน

 

ฮือฮาบอนนาไทยใบด่างต้นล่ะครึ่งล้านล้านถูกนำมาประกวดในงานประกวดบอนนาไทยด่างที่จัดขึ้นโดยกลุ่มคนรักบอนนาไทยด่างภาคเหนือที่สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในงานกลุ่มคนที่นิยมเลี้ยงบอนนาไทยด่างได้นำบอนนาไทยด่างมาประกวดและจัดแสดง พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ในการเพาะเลี้ยงบอนนาด่างจากทั่วประเทศ ขณะเดียวกันเจ้าของจอมพลฟาร์ม นำต้นลูกบอนนาด่างสายพันธุ์อันดามันคัลเลอร์ฟลู ที่ต้นแม่ราคาต้นล่ะหนึ่งล้านมาจัดแสดงให้นักเลี้ยงบอนนาด่างให้ชม.

นายวิกรานต์ นาคาธร ประธานการจัดงานประกวดบอนนาไทยได้เป็นประธานในการจัดประกวดบอนนาไทยด่างขึ้น ณ ลานมะฮอกกานี สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความสวยงามของบอนนาไทยด่าง สายพันธุ์ไทย ที่พบได้ในธรรมชาติ ซึ่งมีความหลากหลายทางสายพันธุ์ ความด่าง สีสัน และลวดลายที่แปลกตา โดยมีจุดเริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็กๆที่เพาะเลี้ยงบอนนาไทยด่าง ให้เป็นที่รู้จักทั้งในประทศและต่างประเทศ และเป็นการส่งเสริมไม้กำเนิดในประเทศไทย ให้เห็นถึงความ มหัศจรรย์ความหลากหลายของพืชไทย ตลอดจนเฉดสีของบอนนาไทยด่างที่มีความหลากหลาย.

นายวิกรานต์ นาคาธร เปิดเผยว่าการจัดการประกวดบอนนาไทยใบด่างครั้ง 1 ซึ่งบอนนาไทยด่าง ที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มนักสะสมต้นไม้ มีหลากหลายสายพันธุ์ส่วนใหญ่จะพบในธรรมชาติ ไม่สามารถเพาะพันธุ์ได้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ แต่จะขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติ และไม่สามารถตัดแต่งพันธุ์กรรมได้เหมือนไม้ด่างชนิดอื่น ทำให้มีมนต์เสน่ห์ ในการเพาะเลี้ยงซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ว่าบอนนาไทยด่างแต่ละต้นจะออกมาลวดลายแบบไหน ซึ่งในงานมีบอนนาไทยด่างชื่อสันติคิริ ของคุณชวนกร (ชะวะนะกอน) ก๋าเหล็ก ที่มาคนสนใจซื้อในราคา 5 แสนบาทเข้ารอบประกวดในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ภายในงานยังการนำต้นลูกบอนนาไทยด่างสายพันธุ์อันดามันคัลเลอร์ฟลู ของคุณจิรภัทร เพ็งเหล็ง และคุณวธิดา เตราชูสงฆ์ จากจอมพลฟาร์ม จ.นครศรีธรรมราช เป็นบอนนาด่างมีสีต่างๆถึง 5 สีใบใบเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสีชมพู ซึ่งต้นแม่มีคนสนใจซื้อในราคา 1 ล้านบาท มาจัดแสดง ทำให้บรรยากาศภายในงานมีสีสันมากขึ้น.

ส่วนเกณฑ์การตัดสินครั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาจากความสมบูรณ์ของต้น ใบและก้านของต้นบอนนาไทยด่าง , ความสวยงามของลวดลายต้นแม่และต้นลูก และความสมบูรณ์การถ่ายทอดพันธุ์กรรมจากต้นแม่สู่ต้นลูกเป็นต้น.