“สวมเกราะให้น้อง..ป้องกันโควิดด้วยวัคซีน ซิโนฟาร์ม”

โรงพยาบาลลานนา พร้อมฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เด็กนักเรียน อายุ 6-17 ปี #studentvaccine #sinopharm
ข่าวดีสำหรับผู้ปกครอง ที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ตัวเลือก ชนิดเชื้อตาย ซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา ให้สัมภาษณ์ถึงข่าวล่าสุด ว่าจากข่าวจากคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศขยายขอบเขตการใช้วัคซีนซิโนฟาร์ม ให้ฉีดได้ ในกลุ่มเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องมีการปรับขนาดยา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น ขณะนี้โรงพยาบาลลานนา พร้อมให้บริการแล้ว จากเดิมที่เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อยู่แล้ว มีผู้ปกครองเด็กๆ สอบถามมาเป็นจำนวนมาก แต่เรายังไม่สามารถให้บริการได้ หลายท่านต้องบินลงไปฉีดเองถึงกรุงเทพ โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีโครงการ “Vacc 2 School” นำร่องฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ มาก่อนหน้านี้แล้ว ถือเป็นข่าวดีที่รอคอยสำหรับผู้ปกครองที่เชียงใหม่ เราจะมีบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ในเด็กได้แล้วเป็นทางเลือก ซึ่งในสถานการณ์โควิดปัจจุบันของเชียงใหม่ เราพบว่ามีการติดเชื้อในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ลามไปถึงในโรงเรียน และสถาบันการศึกษาหลายแห่งไม่สามารถเปิดการเรียนการสอน on site ได้ตามปกติ.

สำหรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated Vaccine) เป็นเชื้อไวรัส COVID ที่อยู่ในเซลล์เพาะเลี้ยง (Vero Cell) และถูกทำให้เชื้อตายจนไม่สามารถแบ่งตัวหรือเพิ่มจำนวนได้อีก โดยซากไวรัสจะเข้าไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ตอบสนอง และผลิตสารแอนติบอดี้ขึ้นมา โดยไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในร่างกาย
วัคซีนซิโนฟาร์ม นั้น ได้รับการจดทะเบียนให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน รายที่ 6 โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) แล้ว ถือเป็นวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ที่ผลิตจากชาติตะวันออกยี่ห้อแรก ที่ได้รับการยอมรับโดยองค์การอนามัยโลก (ข้อมูลเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564) และเป็นหนึ่งในวัคซีนป้องกันโควิด19 ที่กระทรวงสาธารณสุขนำเข้ามาให้บริการกับคนไทย ผ่านการทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้ว นับเป็นวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ขึ้นทะเบียนตัวที่ 5 ของประเทศไทย วัคซีนซิโนฟาร์ม ผ่านการคิดค้น และพัฒนาโดยบริษัท Beijing Institute of Biological Product Co. Ltd. จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปีที่ผ่านมา วัคซีนซิโนฟาร์ม มีการฉีดใน 41 ประเทศทั่วโลกแล้ว ซึ่งนับได้ว่าเป็นวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ที่มีความปลอดภัยสูงในระดับหนึ่ง เป็นตัวเลือกสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 แบบเชื้อตาย ให้เด็ก จากหลายตัวเลือกที่มีอยู่ในขณะนี้.

สำหรับผู้ปกครอง หรือโรงเรียนที่สนใจ โรงพยาบาลลานนา เปิดให้บริการรับจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ในกลุ่มเด็กนักเรียน อายุ 6-17 ปี ในราคา 900 บาท ต่อเข็ม (รวมค่าประกันการแพ้วัคซีนแล้ว) ซึ่งในเด็กแต่ละคน จะต้องฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 21 วัน หรือ 3 สัปดาห์ ให้บริการฉีดที่ โรงพยาบาลลานนา3 ทุกวัน /////