//พม.ลำปางเร่งจับมืออำเภอเมืองปานเร่งช่วยพ่อเลี้ยงเดี่ยวขอสัญชาติไทยรับภาระเลี้ยงบุตรชายลำพังวัย 4 ขวบไร้สัญชาติ//

วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นาย สอง ต๊ะเวที นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ๊ซ้อน ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามที่ มีราษฎรร้องขอความช่วยเหลือเรื่องบุคคลไร้สัญชาติ พ่อเลี้ยงเดียวขอสัญชาติไทยรับภาระเลี้ยงบุตรชายลำพังวัย 4 ขวบไร้สัญชาติจากการลงพื้นที่สอบถามข้อเท็จจริง ผลปรากฏว่าเป็นครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกัน 3 คน ได้แก่ ย่า พ่อ และลูก อาศัยอยู่ หมู่ 11 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ซึ่งบุคคลที่ไร้สัญชาติและไร้สถานะทางทะเบียน ได้แก่เด็กชายพงศกร บุตรของนาย เวช นามสมมุติ และมีแม่ชื่อนางคำอิ่ง เป็นคนพม่า สาเหตุเกิดจากนางคำอิ่ง และนายนิเวศร์ ติดคุกจากคดียาเสพติด และนางคำอิ่ง ได้คลอดบุตรขณะที่จำคุกอยู่ ณ เรือนจำจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่แจ้งเกิดลูกชายนั้น นางคำอิ่นไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดของบิดาของลุก จึงทำให้ลูกชายเป็นบุคคลไร้สัญชาติและไม่มีสถานะทางทะเบียน.

และในปัจจุบันนี้นายนิเวศร์และนางคำอิ่น ได้ออกจากเรือนจำแล้ว นางคำอิ่นได้ถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศพม่า ไม่สามารถเข้ามายังประเทศไทยได้ ส่วนนายนิเวศร์ก็กลับมาอยู่และประกอบอาชีพยังบ้านเกิดในพื้นที่ตำบลแจ้ซ้อน ได้อาศัยอยู่กับแม่ ที่มีฐานะยากจน รายได้ไม่แน่นอน และเกิดปัญหากับเด็กชายพงศกร ที่ไม่สามารถขอรับสวัสดิการ สิทธิต่าง ๆ ได้ เช่น เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ ดังนั้น จึงขอความช่วยเหลือเรื่องสัญชาติของเด็กชายพงศกร และจากการที่ได้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ เบื้องต้นศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางได้ประสานอำเภอเมืองปานเพื่อประสานพิสูจน์ความเป็นสัญชาติไทยเพื่อเด็กจะได้รับสวัสดิการค่าบุตรแรกเกิด เดือนละ 800 บาทจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ฯ ได้ลงสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้เงินช่วยเหลือรายได้น้อยคนไร้ที่พึ่งจำนวน 3,000 บาทพร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวจาก กฟผ.แม่เมาะ องค์การบริการส่วนตำบลแจ๊ซ้อนช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เป็นการช่วยเหลืออีกเบื้องต้นอีกทางหนึ่งด้วย.