พม.ลำปาง ขึ้นดอยสูงรุดเยี่ยมครอบครัวรายได้น้อยคนเปราะบางไร้ที่พึ่งฐานะยากจน เน้นเสริมอาชีพครัวเรือน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:30 น. ณ บ้านปางต้นหนุน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นางสาว ธัญพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง นายกสมาคมไทยอาสาพัฒนาชาติพร้อมภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงาน ทีมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม 3 ครอบครัว

รายที่ 1 นายดาวิ นามสมมุติ อายุ 52 ปี ป่วยเป็นวัณโรค มีสมาชิกครอบครัว 2 คน มีอาชีพรับจ้างเก็บเมล็ดกาแฟ รายที่ 2 นางสาว หิรัญ นามสมมุติ อายุ 45 ปี ฐานะยากจนไร้ที่พึ่ง มีอาชีพรับจ้าง รายที่ 3 นางแสง นามสมมุติ บ้านปางต้นหนุนเป็นโรคลมชัก บุตรหญิง น้อง A นามสมมุติ นาง ศรี นามสมมุติ ทั้ง 3 รายหน่วยงานได้ให้คำแนะนำการช่วยเหลือนำมาสร้างเน้นสร้างอาชีพในครัวเรือนสร้างงานสร้างรายได้ในภาคครัวเรือนในพื้นที่ ตำบลเจ้ซ้อน อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปาง และเครือข่าย อพม.สรุปผลการช่วยเหลือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง กลุ่มคนเปราะบางจำนวนทั้งสิ้น 3 ราย รายละ 3,000 บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อนมอบเครื่องอุปโภค -บริโภคในครั้งนี้อีกด้วย.